Prijem radnika – Osnovni sud u Bijeljini (2557 views)

Bijeljina
September 15, 2021

Pripravnik – OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Bijeljina
Otvoreno do: 30.09.2021.
Broj izvršilaca: 2

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNI KONKURS

Za prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva………….2 izvršioca

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
– završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme
UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
– uvjerenje o državljanstvu
– izvod iz matične knjige rođenih
– dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu (original ili ovjerena kopija)
– dokaz o dužini prijavljenosti na biro za zapošljavanje
Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično đelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično đelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

 

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...