Prijem radnika – ATOS BANK a.d. (319 views)

Bijeljina
March 17, 2023
Banka postoji na tržištu Republike Srpske od 1. marta 1999. godine, kada smo počeli da poslujemo pod imenom Zepter komerc ban ka a.d Banja Luka, kao jedna od prvih privatnih banaka na teritoriji Republike Srpske. Danas, Banka posluje pod imenom ATOS BANK a.d. Banja Luka.
Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugoročnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge.
 
Nudimo mogućnosti i perspektive za stručnjake iz različitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti novu vrijed nost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.
U cilju ostvarenja strateških ciljeva poslovanja i pružanja vrhunske usluge klijentima, ATOS BANK a.d. Banja Luka objavljuje:
 
JAVNI KONKURS
 
za prijem radnika na radno mjesto
 
BLAGAJNIK-LIKVIDATOR
u AGENCIJI BIJELJINA
 
Opis poslova i radnih zadataka:
 
Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u pslovanju sa fizičkim i pravnim lcima koji obuhvataju:
 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga
Kandidat ste ukoliko imate:
 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac
 
Mjesto rada: Bijeljina
 
Rok za podnošenje prijave: 24.03.2023. godine
 
Zainteresovani ste?
 
Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove biće uključeni u proces selekcije kandidata.
 
Napomena: Prijavom na konkurs lične podatke uključujući i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obrađivati u cilju angažmana kandidata u Banci.
Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da lične podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, ukoliko drugačije nije određeno važećim propisima. Saglasnost za obradu ličnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povući u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu zastitalicnihpodataka.dpo@atosbank.ba ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
ističe 24.03.2023.
Izvor: Moj posao
Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se
loading...