Radnik u papirnoj i grafičkoj proizvodnji – DOO “S-Papier” Kojčinovac (319 views)

Kojčinovac
October 23, 2018

Отворено до: 23.11.2018.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Радник у папирној и графичкој производњи (М)

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– НК/ КВ/ССС
– да је из категорије дјеце погинулих бораца или категорија демобилисани борац

 

Трајање огласа 30 дана од дана објављивања.

ДОО “ С-ПАПИЕР ”
КОЈЧИНОВАЦ – БИЈЕЉИНА

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se