Prijem radnika – DOO Lala i Laćo Bijeljina (177 views)

Bijeljina
November 7, 2018

Отворено до: 21.11.2018.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Дипл. правник, приправник/радник  …………….. 1 извршилац
2. Дипл. економиста, приправник/радник  ……….. 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Опис послова:
Дипломирани правник ће обављати послове у професији за коју је образован, као и економиста.

УСЛОВИ:
– Правни факултет  – висока стручна спрема ВCC степен за позицију 1
– Економски факултет  – висока стручна спрема  ВCC степен за позицију 2;
– познавање рада на рачунару за све позиције;
– пожељно да кандидати буду настањени у Бијељини;
– познавање једног страног језика (Енглески пожељно али није неопходно)за све позиције;
– посједовање возачке дозволе (минимално Б категорија) за све позиције;
– изузетна комуникативност и организованост и посвећеност раду.

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se