Prijem 4 radnika – DOO Mimi Bijeljina (215 views)

Bijeljina
December 4, 2018

Отворено до: 23.12.2018.
Брoj извршилaцa: 4

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Лимар………………………….2 извршиоца, на одређено вријеме
2. Помоћни радници у производњи………………..2 извршиоца, на одређено вријеме

Опис посла:
– рад у производњи-припрема и савијање производа од лима

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-КВ/ВКВ/ССС
-Пожељно радно искуство

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se