Prijem 3 radnika – Kompanija Milojević “Gilje-gas” d.o.o. Bijeljina (232 views)

Bijeljina
November 2, 2018

Отворено до: 21.11.2018.
Брoj извршилaцa: 3

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Точиоц ауто гаса – 1 извршилац
2. Радник у производњи – 2 извршиоца

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и слиједеће
услове:

-Минимално ССС спрема
-Старости до 50 година

Конкурс остаје отворен 20 дана од дана објављивања
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаве телефоном су искључене.

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани.

 

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se