Prijem 2 radnika – DOO “M-OPTIC” Bijeljina (554 views)

Bijeljina
December 6, 2018

Отворено до: 20.12.2018.
Брoj извршилaцa: 2

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. КЊИГОВОЂА, РАЧУНОВОЂА………………1 извршилац, на одређено вријеме.
Услови:
– ВСС, економског смјера
– радно искуство мин 3 године на истим или сличним пословима

2.ОПШТИ, ПРАВНИ И КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ………….1 извршилац, на одређено вријеме.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– ВСС, завршен правни факултет
– радно искуство мин 3 године на истим или сличним пословима
– познавање енглеског језика и одговарајући ниво знања за рад на рачунару.

Непотпуне пријаве неће се разматрати

Само кандидати одабрани у ужи избор биће обавијештени и позвани на разговор.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se