Prijem 10 radnika – d.o.o. Bijeljina put (71 views)

Bijeljina
November 7, 2018

Отворено до: 06.12.2018.
Брoj извршилaцa: 10

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Грађевински инжењер………………1 извршиоц – ВСС, за послове у техничкој припреми
2. Руковаоц багера……………………..1 извршилац – КВ
3. Руковалац скипа……………………..1 извршиоца- КВ
4. Возач……………………………………..2 извшиоца- КВ
5. Помоћни грађевински радници…….2 извршиоца
6. Грађевински радник – тесар………..3 извршиоца

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Пожељно радно искуство минимум 2 године на истим или сличним пословима.
Стимулисане зараде за позитивно остварене резултате рада, уз редовну исплату мјесечних личних доходака и доприноса.

Оглас је отворен 30 дана од дана објављивања.

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se