Ekonomista – DOO Termal INT Lopare (259 views)

Lopare
November 7, 2018

Отворено до: 06.12.2018.
Брoj извршилaцa: 1

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

Економиста……..1 извршилац

Опис посла:
-Обављање економско-финансијских послова
-Праћење прописа из области рачуноводства и финансија
-Познавање пореске политике у складу са законским регулативама
-Обављање и осталих административних послова по налогу послодавца

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– ССС/ВШС/ВСС
– Радно искуство на сличним или истим пословима минимум три године

Želite pratiti obavještenja o ovom oglasu ?
Prijavi se